Ατομική Αξιολόγηση Αναγκών: μια πολυεπιστημονική προσέγγιση για να καταλάβουμε το παιδί, όχι μόνο την υπόθεση

Οι ανάγκες κάθε παιδιού είναι διαφορετικές, έτσι πρέπει να είναι και η ανταπόκρισή μας
Με την πολυεπιστημονική αξιολόγηση των ατομικών αναγκών, οι επαγγελματίες μπορούν να συνεργαστούν για να προσφέρουν εξατομικευμένη φροντίδα στα παιδιά σε ποινικές διαδικασίες και να επιτύχουν πιο κατάλληλη και επωφελή διαχείριση υποθέσεων.

 

Διαβάστε περισσότερα

 

Welcome to Focus

Η πλατφόρμα εκμάθησης του FOCUS έχει σχεδιαστεί από επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά σε ποινικές διαδικασίες.

Επαγγελματίες από τον τομέα επιβολής νόμου και δικαστικοί λειτουργοί, δικηγόροι, κοινωνικοί λειτουργοί, επαγγελματίες υγείας και ψυχολόγοι θα βρουν εδώ ενότητες μάθησης και οι ψυχολόγοι θα βρουν εδώ μαθησιακές ενότητες και πόρους πολυμέσων για να μάθουν τις καινοτόμες πολυεπιστημονικές μεθόδους μας, καθώς και εργαλεία για πρακτικές εφαρμογές, για πιο αποτελεσματική διαχείριση υποθέσεων ποινικών διαδικασιών που αφορούν παιδιά και νέους.