Индивидуалната оценка на нуждите: междудисциплинарен подход за разботане на детето, не просто случай

Нуждите на всяко дете са различни, такива трябва да са и нашите отговори
С мултидисциплинарната оценка на индивидуалните нужди професионалистите могат да си сътрудничат, за да предложат индивидуализирани грижи на децата в наказателни производства и да постигнат по-подходящо и ползотворно управление на случаите.

 

Прочетете повече

 

Welcome to Focus

Учебната платформа на ФОКУС е създадена за професионалисти, работещи с деца в наказателни производства

Правоприлагащи и съдебни специалисти, адвокати, социални работници, здравни специалисти и психолози ще намерят тук учебни модули и мултимедийни ресурси, за да научат нашите иновативни мултидисциплинарни методи, както и инструменти за практически приложения, за по-ефективно управление на казуси на наказателни производства, включващи деца и млади хора.