Individualne procene potreba: Multidisciplinarni pristup razumevanju deteta, a ne samo predmeta.

Svako dete ima različite potrebe, pa takvi treba da budu i naši odgovori na njih.
Na osnovu multidisciplinarne individualne procene potreba, profesionalci mogu da sarađuju u pružanju individualne podrške deci u krivičnim postupcima i tako postignu svrsishodnije i delotvornije vođenje predmeta.

 

Pročitajte više

 

Dobrodošli na platformu Focus

Platforma za učenje FOCUS je kreirana za profesionalce koji rade sa decom u krivičnim postupcima.

Profesionalci iz organa za sprovođenje zakona i pravosuđa, advokati/pravnici, socijalni radnici, zdravstveni radnici i psiholozi ovde će pronaći module za učenje i multimedijalne resurse kako bi stekli znanje o našim inovativnim multidisciplinarnim metodama, kao i alatima za praktičnu primenu, za efikasnije vođenje predmeta u krivičnim postupcima u koje su uključena deca i mladi.