Učenje

learn

Dobro došli na e-kurs “Multidisciplinarne individualne procene za decu u krivičnom postupku”

E-kurs u okviru projekta FOKUS je kreiran za sticanje znanja i izgradnju kapaciteta profesionalaca za upoznavanje sa postupcima multidisciplinarne individualne procene, njihov razvoj i primenu u slučajevima dece koja su uključena u krivične postupke kao žrtve, osumnjičeni ili optuženi.

Cilj kursa je jačanje svesti među profesionalcima koji rade sa decom u kontaktu sa zakonom o značaju i obavezi sprovođenja individualnih procena kako bi se obezbedilo ostvarivanje prava dece i ispunjenje njihovih potreba2, kao i pružanje profesionalcima određenih ključnih konceptualnih i praktičnih alata koje će koristiti u individualnim procenama u svom radu.

KLIKNITE OVDE DA PRISTUPITE